Belastingdienst: uitstel van betaling vanwege corona

De coronacrisis treft nagenoeg alle ondernemers hard. Om ondernemers in deze lastige tijd tegemoet te komen, heeft de Belastingdienst enkele maatregelen getroffen, waaronder uitstel van betaling. 
 

Drie maanden uitstel van betaling

Ondernemers kunnen via een online formulier tot 19 juni uitstel van betaling vragen voor diverse soorten belastingen, waaronder alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting en accijns (minerale oliën, alcohol, tabak). Let op: om hiervoor in aanmerking te komen, moet u wél beschikken over een (naheffings)aanslag. Blijf dus wel op tijd aangifte doen. 

Langer uitstel van betaling

Is uitstel tot 19 juni voor u niet toereikend? Dan kan in bijzondere gevallen langer uitstel worden verleend. Een verzoek daartoe kunt u echter niet via een online formulier indienen; daarvoor moet u een brief schrijven naar de Belastingdienst. Ook deze brief kunt u overigens pas verzenden nadat u aangifte heeft gedaan en een aanslag heeft ontvangen. Als u hulp wilt bij het opstellen van deze brief, kunnen wij u daar uiteraard bij ondersteunen. 

Verlaging van voorlopige aanslag winstbelasting of vennootschapsbelasting

Wanneer u een voorlopige aanslag winstbelasting of vennootschapsbelasting heeft ontvangen, maar nu al weet dat uw winst of inkomen door de coronacrisis flink lager zullen zijn, kunt u verlaging van de aanslag aanvragen. Dit kunt u zelf doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk, maar wij kunnen u hier ook bij helpen.

Hulp bij aanvragen uitstel of verlaging

Ook in deze onzekere tijd is Accountantskantoor Knobel er om u te coachen en te ondersteunen. Heeft u vragen over het uitstel van betaling of wilt u advies over het verlagen van uw voorlopige aanslag? Neem gerust contact met ons op. We adviseren u graag over de stappen die u in uw situatie het best kunt zetten en helpen u bij het aanvragen van betalingsuitstel of verlaging van de aanslag, als u er zelf niet uitkomt. 

Maak kennis met onze kenners van waarde

Ons team van specialisten

Bij Knobel werken cijfercrunchers met een hart. Feitenkenners met zakeninstinct. En financieel experts die cijfers niet als het einddoel, maar als de startlijn beschouwen om jou te coachen naar succes.